Защо Бог създаде света/земята?

Защо Бог създаде света/земята? ОтговорБиблейските доказателства сочат, че Божията слава е причината Бог да създаде всичко, включително земята. В своята работа „Дисертация относно края, за който Бог е създал света“, Джонатан Едуардс го формулира така: Изглежда разумно да се предположи, че това е последният край на Бог, че може да има славно и изобилно излъчване на неговата безкрайна пълнота на доброто ad extra, или без себе си; и че склонността да общува със себе си или да разпространява собствената си ПЪЛНОТА е това, което го движи да създаде света ( Творбите на Джонатан Едуардс , том 1, знаме на истината, 2005 г., глава I, раздел II).По този въпрос, Притчи 16:4 просто казва, ГОСПОД е направил всичко за Себе Си (KJV).

Освен това многократно в Писанието намираме това изявление от Бог: Аз съм първият и аз съм последният (Исая 44:6; вж. Исая 41:4; 48:12; Откровение 1:8, 17; 2:8 ; 22:13). Въпреки че е обичайно християните да признават, че Бог е първи в това, че Той е създателят на всички неща, рядко е да чуете да се говори, че Неговият е последният защо и за кого е създадено всичко. По този въпрос Едуардс казва, че Бог е първата, ефикасна причина и извор, откъдето произлизат всички неща; така че той е последната, последна причина, за която са направени; последният термин, към който всички те клонят в своя последен въпрос (цит. цит., глава II, раздел I).Други стихове, които подкрепят Божията слава като причината, поради която Той е създал света, включват следното:• Защото от Него и чрез Него и за Него са всичко. Нему да бъде слава завинаги. Амин (Римляни 11:36).


• Защото чрез Него всичко е създадено, както на небето, така и на земята, видимо и невидимо, независимо дали престоли или владения, или владетели, или власти – всичко е създадено чрез Него и за Него (Колосяни 1:16).
• Защото за Него, за Когото е всичко и чрез Когото е всичко, при довеждането на много синове в слава, да усъвършенства автора на тяхното спасение чрез страдания (Евреи 2:10).

Други две точки не струват нищо. Първо, някои твърдят, че Бог е създал света, защото е искал или е имал нужда от хора, които да обича. Това обаче пренебрегва факта, че Бог е съвършено същество и следователно нищо не му липсва. Той няма никакви нужди. Едуардс се съгласява и казва: Очевидно е, както от Писанието, така и от разума, че Бог е безкрайно, вечно, неизменно и независимо славен и щастлив: че не може да се възползва от създанието или да получи нищо от него (цит. цит., глава I , Раздел I).

Второ, някои се оплакват, че идеята, че Бог е създал света за Своя слава, Го прави да изглежда егоистичен и суетен. Това възражение обаче не вижда, че докато Бог няма нищо и не се нуждае от нищо в сътворението на света, Неговото творение печели от Неговата слава по много начини. Едуардс твърди, че именно чрез проявяването на страхотните Си качества от Бога чрез сътворението, човечеството притежава знание за Бога и причина да се радва в Него: Виждаме как не само създанието вижда и знае Божието превъзходство, но също така изключително много го уважава и обича. към предаването на Божията пълнота. И предаването на Божията радост и щастие се състои главно в предаването на създанието на това щастие и радост, които се състоят в радостта в Бога и в Неговото славно превъзходство; защото в такава радост се състои основно щастието на Бог. . . . В това, че създанието знае, почита, обича, се радва и възхвалява Бога, Божията слава е едновременно показана и призната; пълнотата му се получава и връща (цит. цит., глава II, раздел VII).Top