Какво е пророчеството на маите за 2012 година?

Какво означава, че този, който не желае да работи, няма да яде (2 Солунци 3:10)? ОтговорДревните маи в своя календар за дълго броене са имали 21 декември 2012 г. като край на календара. Този край на календара на маите доведе до много различни интерпретации. Някои го видяха като нищо повече от нулиране, начало на нов цикъл. Други го видяха като дата за края на света (или поне някакъв вид универсална катастрофа). И така, какво представлява календарът за дълго броене на маите и има ли някаква връзка с края на света?Маите разработиха свой собствен календар (Дългото броене) ок. 355 г. пр. н. е. Те успяха да използват своите наблюдения и математически умения, за да изчислят бъдещите движения на звездите по небето. Резултатът беше, че маите откриха ефекта от люлеенето на земята, докато се върти около оста си. Това люлеещо се въртене кара движенията на звездите да се движат постепенно в небето (ефект, наречен прецесия) в 5125-годишен цикъл. Маите също така откриха, че веднъж на всеки цикъл тъмната лента в центъра на Млечния път (наречена Галактически екватор) пресича елиптичната (равнината на движението на слънцето по небето).

През годината на пресичане слънцето достига своето слънцестоене (кратък момент, когато позицията на слънцето в небето е на най-голямото му ъглово разстояние от другата страна на екваториалната равнина от наблюдателя) на 21 декември за Северното полукълбо и юни 21 за Южното полукълбо. По това време слънцестоенето настъпва в същия момент на съединението на галактическия екватор с Млечния път. Годината, в която това се случва (по отношение на нашия григориански календар) е 2012 г. от Христа и се е случило последно на 11 август 3114 г. пр. н. е. Тъй като митологията на маите учи, че слънцето е бог, а Млечният път е вратата към живота и смъртта, маите стигнаха до заключението, че това пресичане в миналото трябва да е било момента на сътворението. Йероглифите на маите изглежда показват, че те са вярвали, че следващото пресичане (през 2012 г.) ще бъде някакъв край и ново начало на цикъл.Всички така наречени пророчества на маите от 2012 г. не бяха нищо повече от диво спекулативни екстраполации, базирани на все още несигурните интерпретации от учените на йероглифите на маите. Истината е, че освен астрологическата конвергенция, има малко индикации, че маите са пророкували нещо конкретно по отношение на събитията в тяхното далечно бъдеще. Маите не са били пророци; те дори не бяха в състояние да предскажат собственото си културно изчезване. Те бяха велики математици и опитни наблюдатели на небето, но също така бяха брутално насилствени племенни хора с примитивно разбиране за природните явления, подчиняващи се на архаичните вярвания и варварските практики на кръвопреливане и човешки жертвоприношения. Те вярвали например, че кръвта на човешките жертви захранва слънцето и му дава живот.В Библията няма абсолютно нищо, което да представя 21 декември 2012 г. като края на света. Библията никъде не представя астрономическите явления, които маите посочват като знак за последните времена. Би изглеждало непоследователно от Бог да позволи на маите да открият такава невероятна истина, като същевременно държи много старозаветни пророци в неведение за времето на събитията. В обобщение, няма абсолютно никакви библейски доказателства, че пророчеството на маите от 2012 г. е трябвало да се счита за надеждно предсказание за Страшния съд.Също така в древното предсказание на маите, че 21 декември 2012 г. ще бъде краят на света, са включени и следните теории: нашето слънце е бог; слънцето се захранва от кръвта на човешките жертви; моментът на сътворението настъпва през 3114 г. пр.н.е. (въпреки всички доказателства, че се е случило много по-рано); и визуалното подравняване на звездите има известно значение за ежедневния човешки живот. Както всяка друга фалшива религия, религията на маите се стремеше да издигне творението вместо самия Създател. Библията ни казва за такива фалшиви поклонници: Те замениха истината на Бог с лъжа и се покланяха и служеха на сътворените неща, а не на Създателя (Римляни 1:25), а от сътворението на света Божиите невидими качества – Неговата вечна сила и божествената природа – са били ясно видяни, като са разбрани от това, което е направено, така че хората са без извинение (Римляни 1:20). Да приемем пророчеството на маите от 2012 г. означава също да отречем ясното библейско учение за края на света. Исус ни каза: Но за този ден или час никой не знае, нито ангелите на небето, нито Синът, а само Отец. (Марко 13:32).Top