Какво е теософия?

Какво е теософия? ОтговорТеософията е по-скоро философия на религията, отколкото религия сама по себе си. Думата теософия идва от гръцките думи теос бог и софия мъдрост. буквално, теософия означава божествена мъдрост. Корените на тази философия могат да бъдат проследени до древния гностицизъм, със заемки от гръцката философия и средновековния мистицизъм. Съвременната теософия също се основава силно на индуизма.Теософското общество е основано в Ню Йорк през 1875 г. от Хелена Петровна Блаватска, родена в Русия спиритуалистка, и Хенри Стийл Олкот, американски юрист и вестникар. Три години по-късно те преместиха международната оперативна база на Теософското общество в Индия.

Теософията учи, че всички религии съдържат елементи от Древната мъдрост и че мъдреците през цялата история са държали тайната на духовната сила. Тези, които са били просветени от божествената мъдрост, могат да получат достъп до трансцендентна духовна реалност чрез мистичен опит. Подобно на индуизма, теософията учи прераждането и вярата в кармата. Теософите също се доверяват на Махатмите (буквално Великите души), наричани също Великите Учители или Адептите – тези, които са достигнали възвишено състояние на съществуване и които притежават сумата от натрупаното знание в света. Според теософите тези махатми ръководят духовната еволюция на човечеството.През 1911 г. Теософското общество обявява появата на Световен Учител — млад индус на име Джиду Кришнамурти. Теософите възвестиха този месиански характер като надежда на света за просветление, мир и единство. Няколко години по-късно обаче Кришнамурти се отказва от позицията си на Световен Учител и престава да твърди, че е месия.Въпреки че теософите твърдят, че тяхната философия е съвместима с християнството (и с будизма, индуизма и всички други религии), е ясно, че теософията е в противоречие с Библията. Библията не само опровергава идеята за прераждането и кармата (Евреи 9:27), но също така се различава от теософията по следните точки:1) Теософията отрича съществуването на личен, безкраен Бог. Библията ясно учи за съществуването на Бог, който е едновременно личен и безкраен (Евреи 1:10, 11:6).

2) Теософията отрича нуждата от прошка. Библията провъзгласява, че цялото човечество се нуждае от Божията прошка, достъпна само чрез смъртта на Исус Христос (Римляни 3:23-25).

3) Теософията учи, че Христос е Велика Душа, която обитава тялото на човек на име Исус за няколко години (това е древна гностическа ерес). Библията учи, че Исус е вечният Син на Бога (Йоан 1:1-14).

Докато броят на теософите намалява с годините, самата философия оказва значително влияние. Теософията предизвика голям интерес към източните религии сред тези на Запад, което доведе до възраждане на индуизма и будизма. Той също така силно повлия на възхода на други религиозни движения, като розенкройцерството, единството и движението на новата мисъл.

Теософията търси по-висша мъдрост, но не успява да признае, че няма по-висша мъдрост от тази в Исус Христос, Божията сила и Божията мъдрост (1 Коринтяни 1:24).Top