Какво е значението на името Исус?

Какво е значението на името Исус? Какво означава името Исус? ОтговорАко някога едно име е било пълно със значение, това е името Исус . Писанието казва, че на Исус е дадено името, което е над всяко име, така че пред името на Исус ще се преклони всяко коляно – на небето, на земята и под земята (Филипяни 2:9–10, CSB). Защо името на нашия Господ е толкова силно? Какво означава името Исус означава?Името Исус , обявен на Йосиф и Мария чрез ангелите (Матей 1:21; Лука 1:31), означава Йехова спасява или Йахве е спасение. Транслитерирано от иврит и арамейски, името е Йешуа . Тази дума е комбинация от вече , съкращение за Яхве , името на Бога на Израел (Изход 3:14); и глаголът yasha , което означава спасяване, доставяне или спасяване.

Английският правопис на иврит Йешуа е Джошуа . Но когато се преведе от иврит на гръцки койне, оригиналния език на Новия завет, името Йешуа става Iēsous . На английски, Iēsous става Исус . По този начин, Йешуа и съответно Джошуа и Исус означава Йехова спасява или Господ е спасение.Името Исус беше доста популярен в Юдея от първи век. Поради тази причина нашия Господ често е наричан Исус от Назарет, отличавайки Го с Неговия дом от детството, град Назарет в Галилея (Матей 21:11; Марк 1:24; Лука 18:37; Йоан 1:45; Йоан 19: 19; Деяния 2:22). Въпреки своята честота, името Исус е забележително значимо. Исус е изпратен от Бог с определена цел и Неговото лично име свидетелства за тази мисия. Точно както Йешуа/Исус в Стария Завет доведоха народа си до победа над ханаанците, Йешуа/Исус в Новия Завет доведоха народа Си до победа над греха и техните духовни врагове.В Галатяни 4:4–5 се казва: Но когато определеното време настъпи напълно, Бог изпрати своя Син, роден от жена, роден под закона, за да изкупи онези, които са под закона, за да можем да получим осиновяване. Бог изпрати Исус да ни спаси (Йоан 3:17). Значението на името на Исус – Яхве спасява – разкрива Неговата мисия (да спасява и избавя) и Неговата идентичност като Спасител на света. В същото време честотата на името на Исус подчертава Неговото човещина и смирение. Божият Син се изпразни от Своята слава, за да стане смирен човек (Филипяни 2:6–8). В Lexham Survey of Theology красноречиво улавя това двойно значение в името Исус : От един ъгъл той беше „просто друг Джошуа“ и все пак, в друг смисъл, той беше истинският Джошуа – този, който щеше да отговаря на значението на това име по начини, които никой друг не би могъл.Името на Исус е важно заради неговото значение и заради когото представлява. Има сила и власт в личността на Христос Исус и, разбира се, в лице е обозначен от име . Повече, отколкото с други имена, ние свързваме името на Исус с Неговия отличителен характер, качество и дело, както се вижда в следните библейски истини:

Спасението е само в името на Исус: Исус е „камъкът, който вие строителите отхвърлихте, който стана крайъгълен камък.“ Спасението не се намира в никой друг, защото няма друго име под небето, дадено на човечеството, чрез което трябва да бъдем спасени (Деяния 4:11–12; вижте също Йоан 14:6; 20:31; Деяния 2:21; Йоил 2:32; 1 Коринтяни 6:11; 1 Йоан 2:12).

Прощението на греховете се получава чрез името на Исус: Всички пророци свидетелстват за Него, че всеки, който вярва в Него, получава опрощение на греховете чрез Неговото име (Деяния 10:43; вижте също 22:16).

Вярващите са кръстени в името на Исус: Петър отговори: „Покайте се и бъдете кръстени всеки от вас в името на Исус Христос за опрощение на греховете си. И ще получите дара на Светия Дух“ (Деяния 2:38; вижте също Матей 28:19; Деяния 8:12,15–16; 10:48; 19:5).

Изцелението и чудесата бяха извършени в името на Исус: Чрез вяра в името на Исус този човек, когото виждате и познавате, беше силен. Това е името на Исус и вярата, която идва чрез него, са го излекували напълно, както всички виждате (Деяния 3:16; вижте също стихове 6–8 и 4:30).

Исус учи вярващите да се молят в Неговото име; т. е. да се моли, в Неговата власт, типът молитва, която Той ще се моли: И ще направя всичко, което поискате в Мое име, за да се прослави Отец в Сина. Можете да поискате от мен нещо в мое име и аз ще го направя (Йоан 14:13–14; вижте също 15:16; 16:23–24).

Във всяко отношение Исус отговаря на името Си. Името Исус ни напомня за силата, присъствието и целта на възкръсналия Христос. То ни уверява, че Божието благодатно намерение е да ни спаси. Нашият Господ Исус донесе Бог на човечеството и сега довежда хората при Бога чрез спасението, което Той купи. В Библията, когато хората говореха или действаха в името на Исус, те го правеха като представители на Господ с Неговата власт. Самият живот на вярващия трябва да се живее в името на Исус (Колосяни 3:17) и по този начин да се донесе слава на Бога: Ние се молим така, за да може името на нашия Господ Исус да бъде прославено във вас, а вие в него, по благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос (2 Солунци 1:12).Top