Какво е юдаизъм и в какво вярват евреите?

Какво е юдаизъм и в какво вярват евреите? ОтговорКакво е юдаизъм и кой или какво е евреин? Дали юдаизмът е просто религия? Културна идентичност ли е или просто етническа група? Евреите са клан от хора или са нация? В какво вярват евреите и дали всички вярват в едни и същи неща?


Речниковите определения за евреин включват член на племето на Юда, израилтянин, член на нация, съществуваща в земята на Израел от 6-ти век пр.н.е. до 1 век сл. Хр., човек, принадлежащ към продължение чрез произход или покръстване на древния еврейски народ и човек, чиято религия е юдаизмът.Според равинския юдаизъм евреин е този, който има майка еврейка или тази, която официално е приела юдаизма. Левит 24:10 често се цитира, за да даде достоверност на това вярване, въпреки че Тората не прави конкретни твърдения в подкрепа на тази традиция. Някои равини казват, че това няма нищо общо с това, което индивидът всъщност вярва. Тези равини ни казват, че евреинът не трябва да бъде последовател на еврейските закони и обичаи, за да се счита за евреин. Всъщност евреинът може изобщо да не вярва в Бог и все пак да бъде евреин въз основа на горното равинско тълкуване.

Други равини дават да се разбере, че ако човекът не следва предписанията на Тората и не приеме тринадесетте принципа на вярата на Маймонид (Раби Моше бен Маймон, един от най-големите средновековни еврейски учени), той не може да бъде евреин. Въпреки че този човек може да е биологичен евреин, той няма реална връзка с юдаизма.В Тората – първите пет книги на Библията – Битие 14:13 учи, че Аврам, общопризнат за първия евреин, е описан като евреин. Името евреин идва от името на Юда, един от дванадесетте синове на Яков и едно от дванадесетте израилеви племена. Очевидно името евреин първоначално се отнася само за тези, които са членове на племето на Юда, но когато царството е разделено след царуването на Соломон (3 Царе 12), терминът се отнася за всеки в царството на Юда, което включва племената на Юда, Вениамин и Левий. Днес мнозина вярват, че евреин е всеки, който е физически потомък на Авраам, Исак и Яков, независимо от кое от първоначалните дванадесет племена произлиза.

И така, в какво вярват евреите и какви са основните предписания на юдаизма? Днес в света има пет основни форми или секти на юдаизма. Те са православни, консервативни, реформирани, реконструкционисти и хуманисти. Вярванията и изискванията във всяка група се различават драстично; обаче кратък списък от традиционните вярвания на юдаизма ще включва следното:

Бог е създателят на всичко съществуващо; Той е един, безтелесен (без тяло) и единствено Той трябва да бъде почитан като абсолютен владетел на вселената.

Първите пет книги от еврейската Библия са открити на Мойсей от Бог. Те няма да бъдат променяни или допълвани в бъдеще.

Бог е съобщил на еврейския народ чрез пророци.

Бог наблюдава дейността на хората; Той награждава хората за добри дела и наказва злото.

Въпреки че християните основават голяма част от вярата си на същите еврейски писания като евреите, има големи различия във вярванията: евреите обикновено смятат действията и поведението за първостепенно значение; вярванията произлизат от действията. Това противоречи на консервативните християни, за които вярата е от първостепенно значение и действията са резултат от това вярване.

Еврейската вяра не приема християнската концепция за първородния грях (вярата, че всички хора са наследили греха на Адам и Ева, когато не са се подчинили на Божиите инструкции в Едемската градина).

Юдаизмът утвърждава присъщата доброта на света и неговите хора като творения на Бог.

Вярващите евреи се стремят да осветят живота си и да се доближат до Бога чрез изпълнение на мицвот (божествени заповеди).

Юдаизмът казва, че не е необходим спасител или е наличен като посредник.

613-те заповеди, намерени в Левит и други книги, регулират всички аспекти на еврейския живот. Десетте заповеди, както са очертани в Изход 20:1-17 и Второзаконие 5:6-21, образуват кратък синопсис на Закона.

Според юдаизма, Месията, помазаният от Бога, ще пристигне в бъдещето и ще събере евреите отново в земята на Израел. По това време ще има общо възкресение на мъртвите. Йерусалимският храм, разрушен през 70 г. сл. Хр. от римляните, ще бъде възстановен.

Вярванията за Исус се различават значително. Някои го гледат като на велик морален учител. Други го виждат като лъжепророк или като идол на християнството. Някои секти на юдаизма дори няма да кажат името Му поради забраната да се казва името на идол.

Евреите често са наричани Божи избран народ. Това не означава, че те по някакъв начин трябва да се считат за по-добри от другите групи. Библейски стихове като Изход 19:5 просто казват, че Бог е избрал Израел да приема и изучава Тората, да се покланя само на Бога, да почива в съботата и да празнува празниците. Евреите не бяха избрани да бъдат по-добри от другите; те просто бяха избрани да бъдат светлина за езичниците и да бъдат благословия за всички народи.Top