Какво е определението за идолопоклонство?

Какво е определението за идолопоклонство? ОтговорОпределението за идолопоклонство, според Уебстър, е поклонението на идолите или прекомерната преданост към, или благоговение към някой човек или нещо. Идолът е всичко, което замества единствения, истински Бог. Най-разпространената форма на идолопоклонство в библейските времена беше поклонението на изображения, за които се смяташе, че въплъщават различните езически божества.От самото начало Божият завет с Израел се основаваше на изключителното поклонение само на Него (Изход 20:3; Второзаконие 5:7). Израелтяните дори не трябваше да споменават имената на фалшиви богове (Изход 23:13), защото това щеше да признае тяхното съществуване и да даде вяра на тяхната сила и влияние върху хората. На Израел беше забранено да се бракува с други култури, които приемат фалшиви богове, защото Бог знаеше, че това ще доведе до компромис. Книгата на Осия използва образите на прелюбодеянието, за да опише непрекъснатото преследване на Израел след други богове, както една невярна съпруга преследва други мъже. Историята на Израел е тъжна хроника на идолопоклонничеството, наказанието, възстановяването и опрощението, последвано от връщане към идолопоклонството. Книгите от 1 и 2 Царе, 1 и 2 Царе и 1 и 2 хроники разкриват този разрушителен модел. Старозаветните пророци безкрайно пророкуваха ужасни последици за Израел, ако продължат с идолопоклонството си. Най-често те бяха игнорирани, докато не стана твърде късно и Божият гняв срещу идолопоклонството се изля върху нацията. Но нашият Бог е милостив и Той никога не пропускаше да им прости и възстанови, когато се покаеха и потърсиха Неговата прошка.

В действителност идолите са безсилни блокове от камък или дърво и тяхната сила съществува само в умовете на поклонниците. Идолът на бог Дагон е бил съборен два пъти на пода от Бог, за да покаже на филистимците кой е Бог и кой не е (1 Царе 5:1-5). Състезанието между Бог и Неговия пророк Илия и 450-те пророци на Ваал на планината Кармил е драматичен пример за силата на истинския Бог и безсилието на фалшивите богове (3 Царе 18:19-40). Свидетелството на Писанието е, че само Бог е достоен за поклонение. Поклонението на идолите лишава Бог от славата, която по право е Негова, и това е нещо, което Той няма да толерира (Исая 42:8).Дори днес има религии, които се покланят пред статуи и икони, практика, забранена от Божието Слово. Значението, което Бог му придава, се отразява във факта, че първата от десетте заповеди се отнася до идолопоклонството: Да нямаш други богове освен мен. Да не си правиш идол под формата на нещо на небето горе или на земята долу или във водите долу. Няма да им се кланяте или да им се покланяте; защото Аз, Господ вашият Бог, съм Бог ревнив, който наказва децата за греха на бащите до третото и четвъртото поколение на онези, които ме мразят (Изход 20:3-5).Идолопоклонството се простира отвъд поклонението на идолите, изображенията и фалшивите богове. Нашите съвременни идоли са много и разнообразни. Дори за тези, които не се покланят физически пред статуя, идолопоклонството е въпрос на сърце – гордост, егоцентричност, алчност, лакомия, любов към притежанията и в крайна сметка бунт срещу Бог. Чудно ли е, че Бог го мрази?

Top