Какво казва Библията за преживяванията близо до смъртта?

Какво казва Библията за преживяванията близо до смъртта? ОтговорПреживяване близо до смъртта (NDE) е, когато човек е на ръба на смъртта и след възстановяване съобщава за необичайно събитие, обикновено преживяване извън тялото или някакво видение за рая или ада. Няма конкретна библейска подкрепа за преживявания близо до смъртта. Много хора използват 2 Коринтяни 12:2-5 като библейски доказателствен текст за преживявания близо до смъртта. Това обаче дава голяма свобода с тълкуването и прави предположението, че човекът (предполага се, че е Павел) е бил или близо до смъртта, или всъщност мъртъв, когато се е озовал на небето. Пасажът никъде не казва, че мъжът е умрял или е бил близо до смъртта. Това беше видение, което Бог даде на човека от небето, а не преживяване близо до смъртта.Като се има предвид това, не е невъзможно Бог да даде на някого близо до смъртта, или на когото и да е в този смисъл, видение за небето. Въпреки това, с завършването на библейския канон, виденията не са нормативен опит за християните.

Трябва да бъдем изключително внимателни в начина, по който потвърждаваме опита си. Най-важният тест за всяко преживяване е сравняването му с Библията. Сатана винаги е готов да предизвика измама и да изкриви мисленето на хората. — Но не съм изненадан! Дори Сатана може да се маскира като ангел на светлината. Така че не е чудно, че неговите служители също могат да го направят, като се преструват на благочестиви служители. В крайна сметка те ще получат всяко наказание, което техните зли дела заслужават“ (2 Коринтяни 11:14-15).Тъй като Библията мълчи относно преживяванията близо до смъртта и научните изследвания не са били в състояние да бъдат извършени надеждно, ние просто не можем да приемем легитимността на преживяванията близо до смъртта на тяхната номинална стойност. Би било твърде силно да се твърди, че всички преживявания близо до смъртта са фалшиви, въображаеми или сатанински, но все още има сериозни опасения, библейски, относно валидността на преживяванията близо до смъртта. Отново, всяко описание на преживяване близо до смъртта трябва да бъде потвърдено срещу истината на Писанието. Ако такова преживяване идва от Бог, то ще се изравни с това, което Той вече е разкрил в Словото Си и в крайна сметка ще Му донесе слава в името на Исус Христос.

Top