Кои са някои библейски стихове за съмнението?

Кои са някои библейски стихове за съмнението?

Библията има много да каже за съмнението. Всъщност има много стихове, които споменават конкретно съмнението. Ето няколко от най-популярните библейски стихове за съмнението: „Но нека пита с вяра, без никакво съмнение, защото този, който се съмнява, е като вълна на морето, която се тласка и блъска от вятъра.“ - Яков 1:6 „И без вяра е невъзможно да му се угоди, защото всеки, който иска да се приближи до Бога, трябва да вярва, че той съществува и че възнаграждава онези, които го търсят.“ - Евреи 11:6 'Блажени са онези, които не са видели и са повярвали.' - Йоан 20:29

Отговор

Матей 21:21
И Исус им отговори: Истина ви казвам, ако имате вяра и не се съмнявате, вие не само ще направите това, което беше сторено на смоковницата, но дори и да кажете на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, ще се случи.

Матей 14:31
Исус веднага протегна ръка и го хвана, като му каза: О, маловерци, защо се усъмни?

Марк 11:23
Истина ви казвам, който каже на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето“ и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което казва, ще се сбъдне, ще му бъде.Яков 1:5-8
Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека поиска от Бога, който дава щедро на всички без укор, и ще му се даде. Но нека пита с вяра, без никакво съмнение, защото този, който се съмнява, е като вълна на морето, която се тласка и блъска от вятъра. Защото този човек не трябва да предполага, че ще получи нещо от Господа; той е двоен човек, непостоянен във всичките си пътища.

Юда 1:22
И имай милост към онези, които се съмняват;

Марко 9:24
Веднага бащата на детето извика и каза: Вярвам; помогни на моето неверие!

Исая 41:10
Не бой се, защото Аз съм с теб; не се страхувай, защото Аз съм твоят Бог; Ще те укрепя, ще ти помогна, ще те подкрепя с праведната си десница.

Лука 24:38
И той им каза: Защо се смущавате и защо се надигат съмнения в сърцата ви?'

Йоан 20:27
Тогава той каза на Тома: Сложи пръста си тук и виж ръцете ми; и протегни ръката си и я сложи в моята страна. Не не вярвайте, а вярвайте.

Притчи 3:5
Уповавай на Господа с цялото си сърце и не се облягай на своя разум.

Римляни 14:23
Но който се съмнява, бива осъден, ако яде, защото яденето не е от вяра. Защото всичко, което не произлиза от вяра, е грях.

Еремия 29:11-13
Защото знам плановете, които имам за вас, казва Господ, планове за благополучие, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще ме призовете и ще дойдете да ми се помолите, и аз ще ви послушам. Ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце.

Евреи 11:1
Сега вярата е увереност в нещата, за които се надяваме, убеждение в неща, които не се виждат.

Евреи 11:6
И без вяра е невъзможно да му се угоди, защото всеки, който иска да се приближи до Бога, трябва да вярва, че той съществува и че възнаграждава онези, които го търсят.

Лука 1:18-20
И Захария каза на ангела: Как ще разбера това? Защото аз съм стар човек и жена ми е в напреднала възраст. И ангелът му отговори: Аз съм Гавриил. Стоя в присъствието на Бог и бях изпратен да говоря с вас и да ви донеса тази добра новина. И ето, ти ще мълчиш и няма да можеш да говориш до деня, в който се сбъднат тези неща, защото не повярва на думите ми, които ще се изпълнят на своето време.

Марк 11:22-25
И Исус им отговори: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: „Вдигни се и се хвърли в морето“ и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че това, което казва, ще се сбъдне, ще му бъде. Затова ви казвам, каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили, и ще ви бъде. И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, така че и вашият Отец, Който е на небесата, да ви прости вашите прегрешения.

2 Тимотей 1:7
Защото Бог ни даде дух не на страх, а на сила, любов и себеконтрол.

Римляни 10:17
Така че вярата идва от слушането, а слушането чрез словото на Христос.

Матей 28:17
И когато го видяха, те му се поклониха, но някои се усъмниха.

2 Коринтяни 5:7
Защото ходим с вяра, а не с виждане.

Освен ако не е отбелязано друго, всички библейски стихове са от Светата Библия, английска стандартна версия, авторско право 2001 от Crossway Bibles, издателска служба на Good News Publishers.

Специални благодарности на OpenBible.info за данните за най-известните библейски стихове.Top