Категория: Крайни Времена

Последната тръба от 1 Солунци 4 е същата като седмата тръба от Откровение?

Последната тръба от 1 Солунци 4 е същата като седмата тръба от Откровение? Как тълкуването на тръбите ни помага да разберем времето на последните времена?

Прочетете Повече

Как мога да съм сигурен, че няма да бъда изоставен във възторг?

Как мога да съм сигурен, че няма да бъда изоставен във възторг? Как мога да избегна да бъда изоставен, когато настъпи грабването?

Прочетете Повече

Живеем ли в последните времена?

Живеем ли в последните времена? Как можем да знаем със сигурност дали живеем в последните времена?

Прочетете Повече

Какво означава, че любовта на мнозина ще охладнее (Матей 24:12)?

Какво означава, че любовта на мнозина ще изстине? Какво е значението на Матей 24:12? Защо любовта на мнозина ще изстине?

Прочетете Повече

Майтрея антихрист ли е?

Кой е Майтрея? Майтрея антихрист ли е? Какви са аргументите за и против Майтрея да е антихрист?

Прочетете Повече

Какво е пророчеството на св. Малахий?

Какво е пророчеството на св. Малахий? Какво има пророчеството на св. Малахия с линията на папите и последните времена?

Прочетете Повече

Възможно ли е днес човек да получи белега на звяра?

Възможно ли е днес човек да получи белега на звяра? Мога ли да бъда сигурен, че не съм получил белега на звяра?

Прочетете Повече

Каква е брачната вечеря на Агнето?

Каква е брачната вечеря на Агнето? Коя е жената на Агнето и кои са гостите на брачната вечеря?

Прочетете Повече

Какво е значението на 666?

Какво е значението на 666? Дали числото 666 е код, който може да се използва за откриване на самоличността на звяра/антихриста?

Прочетете Повече

Кои са Мешех и Тувал в Библията?

Кои са Мешех и Тувал в Библията? Какво общо имат Мешех и Тубал с Гог и Магог и последните времена?

Прочетете Повече

Какво е милениализъм?

Какво е милениализъм? Какво е милениалист? Всички християни вярват ли в идеята за едно хилядолетие?

Прочетете Повече

Какво е милленаризъм?

Какво е милленаризъм? Какво е миленизъм? Кои са различните видове християнски миленаризъм?

Прочетете Повече

Кой ще окупира Милениалното кралство?

Кой ще окупира/насели Хилядолетното кралство? На кого ще бъде позволено да влезе в 1000-годишното Милениално царство на Христос?

Прочетете Повече

Какво е Милениалното царство и трябва ли да се разбира буквално?

Какво е Милениалното царство и трябва ли да се разбира буквално? Ще бъде ли Милениалното кралство/Милениумът буквално 1000 години?

Прочетете Повече

Какво е Новият Световен Ред?

Какво е Новият Световен Ред (NWO)? Има ли някаква фактическа основа за конспиративните теории за Новия световен ред?

Прочетете Повече

Неправилно ли беше твърдението на Исус, че някои, които стоят тук, няма да вкусят смъртта в Лука 9:27 (също Матей 16:28; Марк 9:1)?

В Лука 9:27 Исус казва: „Истината ви казвам, някои, които стоят тук, няма да вкусят смъртта, преди да видят Божието царство.“ Никой от учениците не беше възнесен на небето, без да умре, нали? Какво има предвид Христос с това твърдение?

Прочетете Повече

Какво представлява дискурсът на маслината?

Какво представлява дискурсът на маслината? Изпълнена ли е маслиновата беседа през 70 г. след Христа, когато римляните разрушават Йерусалим?

Прочетете Повече

Библията пророкува ли едно световно правителство и единна световна валута в последните времена?

Библията пророкува ли едно световно правителство и единна световна валута в последните времена? Как антихристът ще управлява над всички народи по света в последните времена?

Прочетете Повече

Какви ще бъдат последните времена, една световна религия?

Какви ще бъдат последните времена, една световна религия? Библията учи ли, че в последните времена ще има една световна религия?

Прочетете Повече

Частичният претеризъм библейски ли е?

Частичният претеризъм библейски ли е? В какво вярват частичните претеристи? Повечето от събитията, описани в Откровение, вече ли са се случили?

Прочетете Повече
Top