Категория: Книги На Библията

Има ли грешка в преброяването на 14-те поколения в Матей, глава 1?

Има ли грешка в преброяването на 14-те поколения в Матей, глава 1? Какво се случи с 42-то поколение, преминаващо към 14+14+14?

Прочетете Повече

Кои са 144 000?

Кои са 144 000? Дали 144 000 е ограничение за броя на хората, които Бог ще допусне в Новото небе? Свидетели ли са 144 000 (144 000) последните времена за Христос?

Прочетете Повече

Какво е значението на 153-те риби в Йоан 21:11?

Какво е значението на 153-те риби в Йоан 21:11? Има ли някакво специално значение за 153-те риби, споменати в Йоан 21:11?

Прочетете Повече

Какво е значението на 2 Летописи 7:14?

Какво е значението на 2 Летописи 7:14? Прилага ли се 2 Летописи 7:14 за съвременните нации и/или нации, различни от Израел?

Прочетете Повече

Какво означава, че този, който не желае да работи, няма да яде (2 Солунци 3:10)?

Какво означава този, който не иска да работи, да не яде? Какво е значението на 2 Солунци 3:10?

Прочетете Повече

Какво означава 2 Петрово 3:8, когато се казва, че хиляда години са един ден?

Какво означава 2 Петрово 3:8, когато се казва, че хиляда години са един ден? Как е хиляда години на ден и един ден хиляда години?

Прочетете Повече

Защо Бог изпрати израилтяните в Египет за 400 години (Битие 15:13)?

Защо Бог изпрати израилтяните в Египет за 400 години? Колко време бяха израилтяните в Египет? Каква беше целта на 400-годишното пленничество в Египет?

Прочетете Повече

Какво беше значението на жезъла на Аарон?

Какво беше значението на жезъла на Аарон? Защо Бог накара жезъла на Аарон да напъпи в Числата, глава 17?

Прочетете Повече

Кои бяха 70-те (или 72-ма) ученици в Лука 10 глава?

Кои бяха 70-те (или 72-ма) ученици в Лука 10 глава? Каква е разликата между 12-те ученика и 12-те апостоли?

Прочетете Повече

Защо Аарон не беше наказан за направата на златното теле?

Защо Аарон не беше наказан за направата на златното теле? Ако Аарон всъщност формира златния телец, защо не беше съден заедно с хората, които го почитаха?

Прочетете Повече

Защо беше лошо, че Аарон и синовете му изгориха приноса за грях в Левит 10:16–20?

Защо беше лошо, че Аарон и синовете му изгориха приноса за грях в Левит 10:16–20? Какво точно направиха те, което беше против Божиите заповеди?

Прочетете Повече

Какво представлява Аароновата благословия?

Какво представлява Аароновата благословия? Какво е значението на Числа 6:23-27? Прилага ли се Аароновата благословия за християните?

Прочетете Повече

Каква е историята на Авенир и Йоав?

Каква е историята на Авенир и Йоав? Защо Йоав искаше да отмъсти на Авенир? Защо Абнер първоначално застана срещу Давид?

Прочетете Повече

Какво означава да се отвращаваш от злото (Римляни 12:9)?

Какво означава да се отвращаваш от това, което е зло? Какво е значението на Римляни 12:9?

Прочетете Повече

Кой беше Авимелех в Книгата на съдиите?

Кой беше Авимелех в Книгата на съдиите? Какво трябва да научим от това, което Книгата на Съдиите казва за Авимелех?

Прочетете Повече

Какво означава да си безупречен/безупречен?

Какво означава да си безупречен/безупречен? горната квалификация за упрек не дисквалифицира ли всички?

Прочетете Повече

Каква е историята на Авраам и Лот?

Каква е историята на Авраам и Лот? Какво трябва да научим от разказите за Авраам и Лот?

Прочетете Повече

Защо Бог заповяда на Авраам да принесе в жертва Исаак?

Защо Бог заповяда на Авраам да принесе в жертва Исаак? Ако Бог вече знаеше какво ще направи Авраам, защо Бог все още моли Авраам да го направи?

Прочетете Повече

Защо на Авраам беше обещана земя, която принадлежи на други (Битие 12)?

Защо на Авраам беше обещана земя, която принадлежи на други (Битие 12)? Защо Бог обеща на Авраам ханаанската земя, когато тя вече е била населена?

Прочетете Повече

Каква е била религията на Авраам, преди Бог да го призове?

Каква е била религията на Авраам, преди Бог да го призове? Какво знаеше и вярваше Авраам за Бог, преди Бог да го избере?

Прочетете Повече
Top