Защо след Своето възкресение Исус каза на Мария да не Го докосва, но по-късно каза на Тома да Го докосва?

Защо след Своето възкресение Исус каза на Мария да не Го докосва, но по-късно каза на Тома да Го докосва? ОтговорИсус казва на Мария: Не ме докосвай (Йоан 20:17, KJV); но по-късно, говорейки на Тома, Той казва: Протягай пръста си тук и виж ръцете Ми; и протегни тук ръката си и я хвърли в ребрата Ми (стих 27). Привидното несъответствие на изявленията на Исус се разрешава, когато изследваме езика, който използва Исус, и разгледаме основната разлика между двете ситуации.В Йоан 20:17 думата, преведена докосване, е гръцка дума, която означава да се вкопчвам, да хващам. Това не беше просто докосване; беше хватка. Очевидно, когато Мария позна Исус, тя веднага се вкопчи в Него. Матей 28:9 записва, че другите жени правят същото, когато са видели възкръсналия Христос.

Реакцията на Мери е била мотивирана вероятно от няколко неща. Едната е просто нейната любяща преданост към Господ. Мария е съкрушена от събитията от сутринта и докато мъката й се превръща в радост, тя естествено прегръща Исус. Друг мотив е желанието на Мария да възстанови общението, което смъртта е разрушила. Веднъж Го беше загубила и щеше да се погрижи да не Го загуби отново – тя искаше да държи Исус винаги при себе си. Също така, Мария може би е мислила, че това е изпълнението на обещанието на Исус да се върне (Йоан 14:3), в който случай Той ще вземе нея (и всички вярващи) със Себе Си на небето.Въпреки това планът на Исус не беше да остане винаги на този свят и Неговото възкресение не трябваше да се разглежда като Неговото обещано завръщане. Ето защо Той казва на Мария за възнесението. Неговият план беше да се издигне при Отца и след това да изпрати Светия Дух (Йоан 16:7; 20:22; Деяния 2:1-4). Общението с Исус ще продължи, но ще бъде духовно общение, а не физическо присъствие.Разхлабвайки хватката на Мария върху Него, Исус всъщност каза това: Знам, че искаш да Ме държиш тук, винаги да присъствам с теб. Знам, че искаш всичко да е същото, както преди да умра. Но нашите отношения са на път да се променят. Аз отивам на небето и ти ще имаш Утешителя на Моето място. Трябва да започнеш да ходиш с вяра, Мария, а не с поглед.Когато Исус говори на Тома, това не беше за да се противопостави на едно погрешно желание, а за да смъмри липсата на вяра. Тома беше казал, че няма да повярва, докато не се докосне до живото тяло на Исус (Йоан 20:25). Исус, знаейки всичко за изявлението на Тома, предложи тялото Си като живо доказателство за Неговото възкресение. Това беше нещо, което Той направи и в друг случай (Лука 24:39-40).

Така че и Мария, и Тома имаха нужда от повече вяра. Мария се нуждаеше от достатъчно вяра, за да остави Исус да си отиде. Томас се нуждаеше от вяра достатъчно, за да вярва без емпирично доказателство. Мери трябваше да разхлаби хватката си; Томас трябваше да укрепи своята. Възкръсналият Христос даде и на двамата необходимата им вяра.Top